Det vi kan aller best, er foto, video og journalistikk. Vi kan også hjelpe til med rewriting og språkvask. Vi tar sikte på å være en liten bro mellom Norge og Estland – og for den saks skyld resten av østeuropa, hvor vi har de aller beste kontakter. Derfor kan vi også hjelpe med den jobben du trenger å få gjort for å komme i kontakt med leverandører eller lokale markeder.