Gjennom våre flere titalls år innenfor journalistikken har vi møtt en rekke mennesker som har de forskjelligste bakgrunner og kompetanse. Derfor er det ganske sannsynlig at vi kan hjelpe deg med å komme litt nærmere et marked, en mulighet eller en fremtidig businesspartner. Alt vi kan gjøre, er jo å spørre?