Jørn Wad:

Jeg har vært frilansjournalist og -fotograf i en årrekke, og har også solid bakgrunn som avis- og magasinprodusent. Har fulgt sine kunder over i digitale og sosiale medier, og kan derfor bistå med en stor bredde informasjonsbærere for våre kunder. Sammen har vi også muligheter for å jobbe med elektroniske medier som radio, tv og video. Hvem er det så som er våre kjæreste kunder? Det er kanskje det vanskeligste spørsmålet av alle, men det viser seg ofte å være mindre selskaper, slik som enkeltpersonselskaper, eller FIE, som det kalles i Estland.

Ülle Hallik:

Å lage et portrett av seg selv er ikke det enkleste, selv om jeg har jobbet med journalistikk og informasjon store deler av livet. Men siden jeg regner med at du gjerne vil vite litt om hvor jeg har min kompetanse og erfaring fra, skal jeg gjøre et forsøk: Jeg er utdannet som kulturarbeider, og startet min yrkeskarriere i «Nooruse Maja», men flyttet ganske snart til Endla Teater, hvor jeg arbeidet med organisering av det som skjer «back stage» i et teater. Og selv om teatersalen og miljøet der fortsatt er nært og kjært for meg, reagerte jeg på en annonse i lokalavisen, der man søkte etter nyhetsredaktør i Pärnu Päikeseradio. Jeg søkte, og fikk jobben, men etter at de økonomiske forholdene i Estland endret seg, og økonomien for lokalradio forsvant, jobbet jeg i mange år i Pärnu Linnalecht. Likevel er det radio og tv som ligger mitt hjerte nærmest, så når det så åpnet seg en sjanse til å jobbe i det lokale studioet til Eesti Radio, nølte jeg ikke et sekund: Jeg søkte – og fikk – jobben, og etterhvert kom det en R til – vi fikk ERR, og dermed mulighetene for meg til å jobbe også i TV. Sannsynligheten er stor for at jeg fortsatt hadde jobbet der, om det ikke hadde vært slik at mitt privatliv bragte sterke bånd til Norge. Jeg skiftet til frilanstilværelsen, hvor jeg fortsatt gir bakgrunnsintervjuer med fokus på norske forhold. I tillegg jobber jeg mye med forhold der min bakgrunn og kompetanse kommer til nytte via sosiale media, som passer bra for meg, siden jeg kan jobbe via dette uansett hvor jeg måtte befinne meg.