Kõige kogenumad oleme kirjutamises, pildistamises ja toimetamises. Väikse sillana Eesti ja Norra vahel võib aga juhtuda, et suudame aidata uute sidemete loomisel sel suunal.