Ülle Hallik:
Olen harjunud portreteerima inimesi ja olukordi enda ümber, vahendama uudiseid ja lisama mahlasust kuivale pressitekstile. Vahel ka vastupidi - mõne teadaande tiivad vajavad kõvasti kärpimist, et sisu enne läbilugemist lendu ei tõuseks. Igal juhul on mulle endast rääkimine üsna võõras. Aga ju tuleb oma tagasihoidlikkus maha suruda, sest tegelikult võingi just mina olla sinu parim partner ideede elluviimisel.

Kui hea või halb olen ma sinu silmis teksti kirja panema, saad aimu siin kodulehel ringi vaadates. Teksti loomata ei sünni ükski ajakirjanduslik üllitis, aga kõige südamelähedasemad on mulle Pärnu Päikeseraadios ja ERRis töötatud aastad. Eriti need, mil lisaks helile sai hakata tekstile pilti lisama. Mulle meeldib teleuudise eripära ja väljakutse kasutada teksti, heli ja pilti nii, et väga palju saaks öeldud väga lühikese aja jooksul.
Lisaks ajakirjandusele on mul arvestatav kogemus teatri alal, seda lava taga või õigemini kõrval:
minu põhitööks Endlas oli kindlustada, et inimesed ja asjad oleks laval õigel ajal õiges kohas. Näitejuhi abi, inspitsient, etenduse juht - kuidas kellelgi kombeks seda ametit nimetada. Teater ja sellega seotud teemad on mulle hingelähedased siiani.
Eraelu eripära on lisanud eelnevale võrrandile veel ühe muutuja - Norra. Varsti kümme aastat vabakutselise elu ja pendeldamist kahe maa vahet on võimaldanud kasutada eelnevaid kogemusi ühekaupa ja kombineerituna. 
Et pendeldajal oli keeruline kui mitte võimatu ühel või teisel pool kanda kinnitada, siis olen leidnud endale rakendust kodulehtede loomisel ja lihtsate (veebi)reklaamplakatite kujundamisel. 


Jørn Wad:
Olen vabakutseline ajakirjanik ja fotograaf juba aastaid ning oman lisaks sellele arvestatavat kogemust ajalehtede ja -kirjade produtseerimisel. Oma klientide soove ja huvisid järgides olen tuttavaks saanud nii digitaal- kui sotsiaalmeediaga ning võin olla sulle abiks nende avarate võimaluste ärakasutamisel. Üheskoos ja vajadusel abijõude rakendades saame hakkama igasuguse elektroonilise meedia vallas, olgu selleks siis raadio, televisioon või video.
Keda me näeksime oma klientidena? Arvatavasti keerulisim küsimustest igale ettevõtjale, aga vast mikroettevõtted ja FIEd ning miks mitte ka eraisikud, kel vaja end internetis mingil moel nähtavaks teha.