Kõige paremini tuleb meil välja kirjutamine, pildistamine ja nende ajakirjaks, koduleheks või mõneks muuks infokandjaks kokku sulatamine. Lisaks sellele saame hakkama liikuvate piltide ülesvõtmisega, millega sind ja sinu tegemisi internetiavarustes tutvustada.
Oma klientidena näeme väikeettevõtjaid või FIEsid, kellele kallid ja edevad lahendused üle jõu käivad ning kel pole ka tahtmist või aega kodulehega ise jännata. Põhitegijate emakeelteks on eesti ja norra. Kui su tegevus liiga paljude erialaste terminite tundmist ei eelda, seljatame sõprade ja partnerite abiga tõlkebüroode uksi kulutamata inglise, vene, saksa, rootsi, soome ja läti keele.